top of page

Kuusamo Tømmerhus

En suksess-historie i det nordøstlige Finland

Siden Kuusamon Hirsitalot ble grunnlagt, har foretaket blitt en suksesshistorie.

Ut av en liten, lokal aktør har en av Finlands mest verdsatte tømmerhusprodusenter utviklet seg.

Til tross for den store veksten, har foretaket lykkes med å opprettholde en solid økonomi og presentert positivt resultat hvert år.

 

Tømmerhus fra Ruka-området

Kuusamo Tømmerhus' røtter er å finne i en by ved Kitka-sjøen nærme Ruka, hvor brødrene Simo og Arto Orjasniemi begynte å produsere hytter og hus på begynnelsen av 1990-tallet.

Arto designet og solgte husene, og den eldre broren Simo tok hovedsakelig seg av produksjonen.

Entreprenørbrødrene vet hva tungt arbeid betyr: I den travleste sesongen på forsommeren kunne foretakets, på den tiden, 4 medarbeidere arbeide i 4 skift, to personer per 6-timers skift, for etterpå å hvile i 6 timer og så gå tilbake til neste skift osv. – døgnet rundt!

De rimelige og kvalitetssikre tømmerbygningene som brødrene produserte, fikk god avsetning.

Da etterspørselen økte ytterligere i den andre halvdel av 1990-tallet, grunnla brødrene sammen med et annet brødrepar, Jouko og Antti Virranniemi, et nytt foretak. Brødrene Virranniemi er hovedeiere i det store sagforetaket Pölkky Oy i det samme området. De to brødreparenes produksjon av tømmerhus og -hytter ble flyttet til det nye foretaket Kuusamon Hirsitalot Oy, som startet virksomheten sin i begynnelsen av året 1998.

Smarte Boliger AS er stolt leverandør av 
Kuusamo Tømmerhus her i Norge.

Vil du vite mer?

For mer om Kuusamo, slå av en prat med oss!

bottom of page