top of page

Solfangere

Fra solenergi til oppvarming 

Du får inntil 15.000 kroner i støtte når du får installert et solfangeranlegg.

Solfangere bruker solenergi til oppvarming av hus og tappevann, i motsetning til solcelleanlegg, som produserer elektrisitet. Anlegget monteres på tak eller vegg, og utnytter energien i solstrålene til å varme opp vannet i et vannbårent system. På denne måten kan du bruke solenergi til oppvarming. 

 

Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger. Nå kan du også få støtte til solfanger i din fritidsbolig.

Solfangeranlegg egner seg for deg som:

  • Ønsker en fornybar oppvarmingskilde.

  • Har eller skal installere et vannbårent system.

  • Skal skifte varmtvannsbereder.

  • Ønsker et automatisk oppvarmingssystem med lite vedlikehold.

  • Planlegger å skifte tak, kledning eller skal bygge nytt.

Vil du vite mer?

For mer om solfangere, slå av en prat med oss!

bottom of page